Kamu ve Bakanlıklar

Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
 
Adalet Bakanlığı
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
 
Milli Güvenlik Kurulu ve MGK Genel Sekreterliği
Genel Kurmay Başkanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
 
Anayasa Mahkemesi 
Yargıtay
Danıştay
 
Adalet Bakanlığı, Adli Sicil ve İstatistik
Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı
Bağ-Kur Genel Müdürlüğü
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
Başbakanlık Özelleştirme İdaresi 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Devlet Personel Başkanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı
Devlet Tiyatroları
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü
Hazine Müsteşarlığı
Merkez Bankası
Milli İstihbarat Teşkilatı
Milli Kütüphane
Radyo Televizyon Üst Kurulu
Rekabet Kurumu
Sayıştay
Sermaye Piyasası Kurulu
Sosyal Sigortalar Kurumu
Türkiye İstatistik Kurumu
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı
Yüksek Öğretim Kurulu
 

TBMM'nin sitesinden alınmıştır.


Görüş öneri ve sorularınız için buraya
Sitedeki değişikliklerden haberdar olmak için ise buraya tıklayınız